• TULE ÕPPIMA

     • TERTIA lendu sisseastumine 2022/2023. õa

     • TERTIA ⇢ 10. klass / SECUNDA ⇢ 11. klass / PRIMA ⇢ 12. klass

    • Tertiasse vastuvõtmise eeldused

     → põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus,

     → vähemalt rahuldavad põhikooli klassi- ja lõputunnistuse hinded, sh

     ⇢ käitumise ja hoolsuse hinne,

     ⇢ lõpueksamipunktid teisendatuna protsentideks ja viiepallisüsteemi vastavalt põhikooli riikliku õppekava § 21 lõikele 3 (v.a juhul, kui eksameid ei toimu).

      

     Vastuvõtu korraldus

     → Sisseastuja esitab 9. klassi klassitunnistuse, põhikooli lõputunnistuse ja selle juurde kuuluva hinnetelehe elektroonilise sisseastumiskeskkonna kaudu https://sisseastumine.ee/rapla

     → Sisseastujale, kelle dokumendid vastavad vastuvõtutingimustele, saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu kutse õppima asumiseks. 

     → Pärast õppima asumise kutse vastuvõtmist tuleb sisseastujal esitada sisseastumiskeskkonna kaudu digitaalselt allkirjastatud taotlus kooli vastuvõtuks.

      

     Sisseastumine 2022/2023. õa olulised kuupäevad ja lisainfo

     26. aprill kell 12:00 infopäev Rapla Gümnaasiumis (Kooli 8, Rapla)

     9.-13. mai gümnasistide varjutamise nädal.

     15.-29. juuni sisseastumisdokumentide esitamine https://sisseastumine.ee/rapla

     1. juuli kinnitus kooli vastuvõtmise kohta

      


      

     UUS! Õppekava raamat õppijale

     Rapla Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord alates 28.02.2022

     Sisseastumise korralduslikele küsimustele vastab õppekorraldusjuht Mari Palu (mari.palu@rapla.edu.ee)

      

    •  

      

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • kool@rapla.edu.ee
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse