• Keskhariduseta täiskasvanud tagasi koolipingis

     • Tööle saamise tõenäosus, tööturul toimetulek ja võimalused elus edasi jõuda on tugevalt seotud omandatud haridustasemega ja sooviga õppida. Rapla Gümnaasiumi eesmärgiks on luua täiskasvanud õppijale paindlik õppekorraldus, mis toetab edukat õppimist töö- ja pereelu kõrvalt. Projekti raames rakendatakse õppijate leidmiseks ja nende individuaalsete vajaduste toetamiseks täiskasvanuhariduse koordinaatorit, õppenõustajat, haridustehnoloogi ja koolitatakse välja mentorid, kes toetavad iga õppijat. 

      Projekt panustab valdkonda "Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine". Tegevused viiakse läbi ajavahemikul 27.08.2018 - 26.08.2020. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse