• Koolimeeskonna roll ennastjuhtiva õppija kujundamisel

    • Projekti täisnimi

     Koolimeeskonna roll ennastjuhtiva õppija kujundamisel

     Eellugu

     Rapla Gümnaasium loodi 1.02.2017. Kooli meeskonna moodustavad hetkel direktor, õppejuht, õppekorraldusjuht ja juhi abi. 1.09.2018 alustab kool õppetegevust. Õpetajate värbamine algab 2018. aasta alguses, vestlused taotlejatega toimuvad veebruaris. Märtsikuu lõpuks on selgunud, kes moodustavad Rapla Gümnaasiumi pedagoogilise meeskonna. Selleks, et koolimeeskond oleks valmis tegutsema ühise eesmärgi nimel, tunneks kokkukuuluvustunnet, areneksid üksteist toetavad ja usalduslikud suhted, tuleb tegelda meeskonna kujundamisega. Uue kooli meeskonna moodustavad Rapla ja Raplamaa gümnaasiumide, aga ka väljastpoolt tulevad õpetajad, kes vajavad üksteisega tutvumiseks, kohanemiseks, sisseelamiseks võimalust ja aega. Kõige tulemuslikum on seda teha meeskonnakoolitustega, mis aitavad kaasa strateegiliste eesmärkide püstitamisele, arengukava ja õppekava loomisele, koolikultuuri kujundamisele.

     Eesmärk

     Koolimeeskond toetab iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendama.

     Tulemused
     • Alus ühtse meeskonna kujunemisele on loodud.
     • Ootused Rapla Gümnaasiumi koolikultuuri loomisele on sõnastatud ja meeskonna poolt heaks kiidetud.
     • Koolimeeskond on kokku leppinud põhimõtetes, kuidas õppija arengut toetada.

      

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse