• Ennastjuhtiva õppija kujunemine

    • Ennastjuhtiv õppija

    • ... on võimeline ...

     → leidma üles oma huvi nii üldiselt kui ka igavates töölõikudes;

     → oskama end motiveerida;

     → tulema toime eneseregulatsiooni apsakatega;

     → jälgima paindlikult oma õppimisprotsessi;

     → teadma, milline õpistrateegia millises olukorras on arukas;

     → oskama reguleerida õppimisega seotud emotsioone.

     Grete Arro & Kati Aus, 2019

      

   • Ennastjuhtiva õppija kujunemine Tertias, Secundas, Primas

     • Tertia
     •  

      → enda soov ja tahe

      → julgus abi küsida ja vastu võtta

      → koostöövalmidus

      → kohalolu (keha + vaim)

      → valmisolek muutusteks / vaevanägemiseks

      → enesearengu soov

      → suhtlemisoskus

     • Secunda
     •  

      → aja planeerimine

      → ressursside jagamine

      → digipädevus

      → järjepidevus

      → eesmärkide seadmine

      → valikute tegemine

      → vastutuse võtmine

     • Prima
     •  

      → seoste loomine

      → iseseisev mõtlemine

      → analüüsioskus

      → prioriteetide seadmine

      → minapilt

   • Sõnastatud Rapla Gümnaasiumi õpetajate poolt, 13. jaanuar 2020 (Kooli ja kogukonna arutelu õpioskuste kujunemisest ja edasisest õpiteest)

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse