• TULE ÕPPIMA

     • Sisseastumine 2024/2025. õa TERTIA lendu

     • TERTIA ⇢ 10. klass / SECUNDA ⇢ 11. klass / PRIMA ⇢ 12. klass

    •  

      

     Tertiasse vastuvõtmise eeldused

     → põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus,

     → vähemalt rahuldavad põhikooli klassi- ja lõputunnistuse hinded, sh

     • käitumise ja hoolsuse hinne,
     • lõpueksamite tulemuste protsendid (vähemalt 50%).

      

     Vastuvõtu korraldus

     → Sisseastuja esitab 9. klassi klassitunnistuse, põhikooli lõputunnistuse ja selle juurde kuuluva hinnetelehe elektroonilise sisseastumiskeskkonna kaudu.

     → Sisseastujale, kelle dokumendid vastavad vastuvõtutingimustele, saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu kutse õppima asumiseks. 

     → Pärast õppima asumise kutse vastuvõtmist tuleb sisseastujal esitada sisseastumiskeskkonna kaudu digitaalselt allkirjastatud taotlus kooli vastuvõtuks.

      


      

     Olulised kuupäevad

     25.-28. märts gümnasistide varjutamise nädal (registreerimine algab 5. märtsil)

     23. aprill kell 12:00 sisseastumise infopäev Rapla Gümnaasiumis

     15.-29. juuni registreerimine ja sisseastumisdokumentide esitamine

      


      

     Rapla Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

     Õppekava raamat õppijale

     Sisseastumise korralduslikele küsimustele vastab õppejuht Aime Klandorf (aime.klandorf@rapla.edu.ee).

      

    •  

      

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse