• Õpilasuurimuse / praktilise töö ning koolieksami korraldus

     • Õpilasuurimuse ja praktilise töö kaitsmine toimub 02. aprillil 2024. a


      Õpilasuurimuse ja praktilise töö tegemist korraldab õppejuht koostöös juhendajate-õpetajatega, lähtudes kooli õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise ning vormistamise juhendist.

       

      Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ajakava Rapla Gümnaasiumis 2023/2024. õppeaastal:

      Ajakava

      Tegevus

      september –
      oktoober 2023

      Uurimistöö juhendiga tutvumine

      Uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumine

      Töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamine ning sobiva meetodi ja analüüsivahendite valimine

      Tegevuse ajaline kavandamine ja kavandatu järgimine

      november 2023

      Töö teoreetilise osa koostamine

      27.11.-1.12.2023

      I vaheseminar

      detsember 2023 – jaanuar 2024

      Oma tegevuse ja töö analüüsimine, praktilise töö teostamine, töö kirjutamine

      22.-26.01.2024

      II vaheseminar

      29.01.–28.02.2024

      Oma tegevuse ja töö analüüsimine, töö kirjutamine. Kokkuvõtte ja resümee koostamine. Uurimistöö vormistamine.

      01.03.2024

      Töö esitamine juhendajale ülevaatamiseks

      18.03.2024

      Töö lõplik esitamine (valmis töö esitamine PDF-vormingus aadressil uurimistoo@rapla.edu.ee).

      27.03.2024

      Retsensendi hinnangulehe esitamine

      27.03.2024

      Juhendaja hinnangulehe esitamine

      02.04.2024

      Töö kaitsmine

      20.05.2024

      Teema valimine (Tertia)

       

      Kirjandusallikate leidmise e-kataloogid

      Rapla Gümnaasium https://www.kooliraamatukogud.ee/index.asp

      Raplamaa raamatukogud https://raplamaa.webriks.ee

      Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog https://www.ester.ee/search~S1*est

       

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse