• Päevakava

   • Juhendatud õppimine toimub

   • Kell 8.30 - 9.40

    Kell 9.50 - 11.00

    ISEÕPPIMINE JA LÕUNAPAUS

    Kell 12.00 - 13.10

    Kell 13.20 - 14.30

    Kell 14.40 - 15.50

    70-minutiline tund annab võimaluse kasutada tundi efektiivselt. Juhatada sisse uut teemat, omandada teadmisi läbi erinevate õppemeetodite ning kinnistada õpitud teadmisi nii läbi õpetaja juhendamise kui iseseisvalt.

    Rapla Gümnaasiumis koolikell ei helise! Ennastjuhtiv õppija tunneb kella ning ei hiline tundi. Professionaalne aineõpetaja oskab planeerida õppetööd sobivate meetodite ning ajakuluga.


    Iseõppimise tunni ajal on võimalus

    • lahendada koduseid või tunnis lõpetamata ülesandeid,
    • õppida meeskonnas, teha rühmatööd,
    • koostada projekti või esitlust,
    • paluda järeljuhendamist,
    • kohtuda mentori, õppenõustaja või lennujuhiga,
    • osaleda külalisõpetajate tundides,
    • vaadata üle Stuudiumi suhtlus,
    • süüa koolilõunat.

     


    Päevakava loengupäeval (tunnid 60-minutilised)

    1. tund 8.30 - 9.30

    2. tund 9.40 - 10.40

    LOENG 10.50 - 11.50 & lõunapaus

    3. tund 12.20 - 13.20

    4. tund 13.30 - 14.30

    5. tund 14.40 - 15.40

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti Estonia
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse