• Õppima asumine

    • Rapla Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppesse on võimalus õppima asuda aastaringselt

      

     Aktiivsem õppima asumise periood kestab aprillist septembri keskpaigani.

     Õppima asumisel õppeaasta keskel vaatame üle Sinu võimekuse omandada juba toimunud kursused ning vajadusel koostame individuaalse õppekava üksikute õppeainete õppimiseks.

       • TULE KÜLLA

        Mittestatsionaarse õppe avatud uste päevad toimusid:

        28. mail kell 18.00

        3. juunil kell 18.00

        7. juunil kell 12.00

        Tutvustatakse koolimaja, õppekorraldust ja õppima asumist.

       • ANNA ENDAST MÄRKU

        Kirjuta õppenõustajale ja tule vestlema!

        Õppenõustaja selgitab Sulle, kuidas toimub õpe, millist tuge pakume õppijale ja kuidas toimub dokumentide esitamine. Õpingute ajal toetab Sind nii õppenõustaja kui ka isiklik mentor.

         

        ► Kirjuta õppenõustajale

        ► Või registreeri end õppima sisseastumiskeskkonna kaudu

        Sisseastumiskeskkonna kaudu toimub ka hilisem dokumentide esitamine õppima asumise kinnitamiseks.

       • ESITA DOKUMENDID

        Õpingute alustamiseks esitab sisseastuja või seaduslik esindaja (alla 18-aastase sisseastuja puhul) sisseastumiskeskkonna kaudu

         

        ► taotluse kooli vastuvõtuks

        ► eelnevat haridustaset tõendavad dokumendid

        ►►Tertias õpingute alustamiseks: 9. klassi tunnistus, põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht

        ►►Secundas ja Primas õpingute alustamiseks: hinneteleht, klassitunnistus või õpinguraamat, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded ning väljavõte õpilasraamatust

        ► sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

        ►► kui dokumendid esitab vanem või seaduslik esindaja, siis vanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

        ►► sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud dokumentide esitamise korral.

         

        ! Tertia (10. klass), Secunda (11. klass), Prima (12. klass)

      • 26.-31. august 2019
       • TUNNE HUVI

        Tule osale 26.-31. augustil 2019/2020. õppeaasta EELNÄDALAL, kus toimub õppetööd ja -korraldust ning e-kanaleid (Stuudium jms) tutvustav seminar, tutvumine grupikaaslaste ja õpetajatega. On võimalus laenutada õppekirjandust.

         

        ! Eelnädalal on samuti võimalus vestelda õppenõustajaga ning esitada dokumendid.

   • Kontakt

    • Rapla Gümnaasium
    • kool@rapla.edu.ee
    • +372 5696 7446
    • Kooli 8, Rapla 79513 Rapla maakond Eesti
    • 77000051
    • TP007001
   • Logi sisse